تماس با ارس استیل
تبریز، خیابان رسالت، مجتمع فلزکاران، ۱۴متری اول، روبروی درب کوچه راهنمایی، پلاک ۲۸۱
سبحانی: ۴۵- ۳۴۴۸۳۹۴۴-۰۴۱
آدرس کارخانه: کیلومتر ۷ جاده جلفا-تبریز، گیت ورودی منطقه آزاد ارس
حسن بگلو: ۶۱-۴۲۰۵۰۸۶۰-۰۴۱   —-  ۰۹۱۴۳۹۲۲۲۶۹    —–   ۰۹۱۴۱۹۳۹۷۲۲